UR Utbildningsradion

UR Utbildningsradion

UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT med uppdraget att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.

 

www.ur.se