Tips och råd

Kom i form till rapportsäsongen

Rapportguiden

För många bolag är det en självklarhet att skapa en gedigen rapport till sina aktieägare eller medlemmar. Andra organisationer ser det mer som en nödvändig rutin.

Vilket format passar ert budskap?

Som med allt annat finns det många lösningar att välja på som tillgodoser olika krav och behov hos både avsändare och läsare. Här kommer några av de format som kan vara aktuella för just rapporter med kommentarer som kan påverka valet.

Tryckt rapport

Med en trycksak kan avsändaren påverka fler känslor hos mottagaren. Den taktila känslan av en fysisk trycksak i handen, ett spännande format och pappersval kan skapa en länk och förmedla företagets värderingar och varumärke.

En välgjord trycksak kan även användas som bredare informationsbärare och leva länge på ett fikabord.

Pdf för utskrift

För att optimera läsbarhet bör en print-pdf formges för stående A4-format, 210×297 mm som är det vanligaste pappersformatet i kontors- och hemmaskrivare.

En viktig aspekt är att utskriften sker bara på en av arkets sidor och ofta häftas ihop. Även skrivarens marginaler behöver beräknas, vanligen 7-9 mm.

Tänk även på att en design med mycket färg drar mycket toner/bläck. Dessutom behövs en bra färgprofil för 4-färg men även att det ser bra ut i svartvitt.

Pdf – Hybrid för både skärm och utskrift

En pdf anpassad för skärmvisning och utskrift. Ofta väljs ett liggande format som både passar 16:9 skärmvisning. Kompromissen blir ojämna marginaler vid utskrift. Det viktigaste är att använda textstorlekar som funkar på mindre skärmar och att inte bygga en för avancerad navigering som går förlorad i utskrift.

Pdf för skärmvisning

Oftast ett renodlat liggande 16:9-format, till exempel 1920×1080 pixlar. Här behöver vi inte fundera på marginaler utan kan ha utfallande design som tar för sig i helskärmsläge.

Här kan vi även bygga ett gränssnitt med navigering internt i pdf:en såväl som länka ut till relevanta webbsidor. Det går även att bädda in andra mediatyper som video, tänk dock på att hålla koll på filstorleken.

Pdf för vertikalt mobilformat

Vertikalt format är ofta omvänt desktop, det vill säga 9:16 (1080×1920 pixlar) eller 4:5 (1080×1350 pixlar). Det är inte så vanligt förekommande i rapportsammanhang, men allt mer använt i andra digitala och sociala kanaler. Här behövs ett renodlat digitalt designtänk som främst tar hänsyn till läsbarhet och textstorlekar.

Webbaserade Pdf-läsare

Undvik lösningen att bädda in en pdf i en webbapp för pdf-visning. De är sällan anpassade för varken desktop eller mobilformat och gör det i praktiken bara svårare att läsa och navigera.

Renodlad webbplats

Det bästa sättet att presentera mycket information på läsarens villkor. Med en responsiv design som anpassar sig efter skärmstorleken ges olika möjligheter att läsa, sortera och söka i innehållet.

Dessutom kan komplex data göras tillgänglig genom att låta användaren själv styra graferna och dess innehåll. Eller skapa rörlig grafik och animeringar som förklarar flöden och händelser. En digital produkt kan även utökas med alternativa versioner på flera språk eller med lättläst text. En vanlig lösning är att göra framvagnen i webbformat och komplettera med pdf för sifferdelen.

Innehållet i webbformat kan även ligga under företagets domän, åtkomligt av externa sökmotorer, vilket ökar SEO och möjlighet att länka in till er webbplats.

ESEF-anpassad årsredovisning

För noterade bolag gäller en ny standard för ekonomiska rapporter: European Single Electronic Format, ESEF. Det är ett taggningsbart och sökbart digitalt dokument som baserat på XHTML. Innehållet formateras som ett webbformat där innehållet märks upp för bättre tillgänglighet och spårbarhet för både människor och datorer.

En naturlig utveckling kommer troligen vara att behovet av den traditionella årsredovisningen försvinner och ersätts av en digital och webbaserad rapportering av resultat och balansräkning. Företag som vill komplettera med filmer och presentationer av vision och affärsområden kan skapa det innehållet eller länka till innehåll på deras vanliga webbplats.

Mer om ESEF finns på ESMAs webbplats.

Tips för att lyckas med rapportdesign

En hjälp på vägen till en välgjord års- eller hållbarhetsredovisning kan vara att följa de kriterier som används av Nasdaq, Sveriges Kommunikatörer, FAR och SFF för att utse Sveriges bästa årsredovisning:

  1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen – håll ihop berättelsen i text och bild
  2. En formgivning som förmedlar bolagets identitet och DNA – och särskiljer från andra
  3. En årsredovisning som inspirerar och förmedlar känsla – gör komplexa begrepp enkla att förstå
  4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap – och når en bredare målgrupp

Vi har många års erfarenhet av rapporter

Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans hitta ett sätt att publicera den bästa lösningen för er.

Victor Ruyter
Tel: 070-652 02 42
victor@fwd.se