Ny vägledning för läkemedelsförpackningar

25 november 2014

lakemedelsforpackningar

Har ni koll på att era förpackningar följer Läkemedelsverkets föreskrifter om läkemedelsförpackningar och bipacksedlar?

Nu är det läge att se över förpackningsfloran – Läkemedelsverket har publicerat ny vägledning för att skapa tydlig och användarvänlig information och minska risken för förväxlingar och felanvändning.

Här finns länk till pdf:en från Läkemedelsverket.

Kontakta oss så hjälper vi till att sortera och uppdatera. Vi gör förpackningsdesign som linjerar med regelverken utan att tappa identiteten.

Victor Ruyter

FWD Reklambyrå AB
Telefon: 08-441 13 45
Mobil/sms: 070-652 02 42

E-post: victor@fwdv1.local
Linkedin: http://se.linkedin.com/in/victorruyter
Twitter: https://twitter.com/victor_ruyter