Tips och råd

Briefguiden – så formulerar du ett kreativt uppdrag

Briefen är det underlag som en kreativ byrå behöver för att kunna utföra ett uppdrag. En brief kan skilja sig mycket mellan olika typer av projekt, beroende på omfattning och art. Med en bra grundinformation får alla inblandade en gemensam utgångspunkt för kommande arbete och beslut. Detta ökar möjligheterna att föreslå en bra lösning som motsvarar förväntningarna såväl kreativt som praktiskt.

Ska du skriva en brief? Här kommer förslag på innehåll:

Bakgrund

 • Varför ska vi kommunicera?
 • Finns det någon möjlighet eller problem att hantera?
 • Hur har vi kommunicerat tidigare?

Produkt

 • Kortfattad beskrivning av produkten eller tjänsten
 • Fördelar och/eller unika fördelar
 • Varumärkets position jämfört med andra
 • Bevis – varför ska vi tro på detta?

Syfte

 • Vad vill vi förändra?
 • Vilka är målen och hur mäter vi dem?

Målgrupp

 • Vilka pratar vi med och vad vet vi om dessa?
 • Vad vill vi att de ska veta och göra?

Tid och budget

 • Vilka ramar har vi att rätta oss efter?

Brief betyder Kort – försök hålla innehållet kortfattat och objektivt.

Har du frågor om kreativa briefer eller ett kommande uppdrag?
Hör av dig till Victor Ruyter, victor@fwd.se eller 070 652 02 42.