Lantbrukarnas Riksförbund

Företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRFs omkring 134 000 medlemmar driver tillsammans 66 500 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.