Exeltis

Rethinking healthcare

Exeltis vänder sig till kvinnor i alla skeden av livet och verkar för att göra skillnad för människor över hela världen. Exeltis tillhandahåller ett brett utbud av kvalitativa och säkra produkter kopplade till kvinnors reproduktiva hälsa (preventivmedel, graviditet, fertilitet, menopaus). Exeltis arbetar aktivt för en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan.

Exeltis verkar på en global marknad och finns representerade i 40 länder på fem kontinenter, har nära 4 000 medarbetare och erbjuder över 300 olika preparat. 

exeltis.se