EIT Health

Kunskap & innovationssamverkan

Med stöd av EU är EIT Health Europas största organiserade nätverk för samarbete inom life science och health, och ett av de största life science-initiativen världen över.

EIT Health Scandinavia är en kunskaps- och innovationssamverkan inrättad av European Institute for Innovation & Technology (EIT), ett oberoende EU-organ som inrättades 2008 för att främja innovation och entreprenörskap i hela Europa.

EIT Health är verksamt inom tre områden: skapande av företag, utbildning och tvärvetenskapliga innovationsinitiativ inom sjukvården.

eithealth-scandinavia.eu