SwedenBio

Webbplats SwedenBIO

Portal för nordisk life-science

Den svenska life science-branschen utvecklas snabbt. SwedenBIO behövde förnya sin webbplats för att bättre kunna stötta sina medlemsföretag och matcha visionen om en internationellt konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige.

FWD hjälpte till att utveckla webbplatsen som tydligt förmedlar deras viktigaste värden för medlemmarna: Nätverk, Kunskap och Påverkan.

Webbplatsen är ett nav och fungerar som ett community och stöd för de anslutna företagen. Målet är att stärka branschen och synliggöra Norden som life science-region i världen.