SwedenBio

Vi samlar hela ekosystemet

SwedenBIO är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. De närmare 300 medlemsföretagen utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik. SwedenBIO samlar även finansiärer, inkubatorer, science parks, regionala investeringsfrämjande aktörer och andra intressenter inom branschen.

swedenbio.se