Officersförbundet

Vi försvarar gränserna

Vissa gränser får inte passeras

Betydelsen av ett starkt försvar är större och mer aktuellt än på mycket länge. Tillväxtkravet är ett faktum, men för att få ett hållbart försvar behöver det gå hand i hand med förbättrade villkor och förutsättningar för de anställda. Den militära personalen försvarar våra gränser. Officersförbundet försvarar deras.

FWD har hjälpt Officersförbundet med en opinionsbildande kampanj för att försvara och förbättra personalens villkor. Målet med kampanjen var att skapa medvetenhet och opinion som gynnar soldater, sjömän och flygförare i de försvarsbeslut som påverkar lön och villkor.

Undersökningar visar att nära 80% av förbundets medlemmar inte anser att lönen är rimlig i jämförelse med alternativt arbete utanför Försvarsmakten. Många erfarna officerare upplever att de har nått gränsen för vad som är rimligt för att de ska stanna i sitt yrke.

Kampanjen tar fasta på några av de röster som samstämmigt slår fast vikten av goda förutsättningar – från försvarsanställda officerare till forskare och Officersförbundet själva.

Samtidigt har budskapet nått ut i sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter samt via programmatisk annonsering i utvalda nätverk.

Se kampanjsajten här: https://forsvaragranserna.se